Dotace

Stejně, jako v roce 2020 je pro rok 2021 vypsán dotační program zelená úsporám.  Tato dotace je vypsána pro rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností. Výše dotace je dána pro dvě oblasti energetické náročnosti rodinného domu.

 

Podoblast podpory

   Popis

Výše podpory[Kč/dům]

Podoblast B.1

   Dům s velmi nízkou energetickou náročností

300 000

Podoblast B.2

   Dům s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie

450 000

Co je třeba splnit

   Sledovaný parametr

Označení [Jednotky]

Podoblast podpory

B.1

Podoblast podpory

B.2

   Měrná roční potřeba tepla na vytápění

EA
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 20

≤ 15

   Měrná neobnovitelná primární energie

EpN,A
[kWh.m-2.rok-1]

≤ 90

≤ 60

   Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici

U
[W.m-2.K-1]

≤ Upas

≤ Upas

   Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy

Uem
[W.m-2.K-1]

≤ 0,22

≤ 0,22

   Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby 

n50
[1.h-1]

≤ 0,6

≤ 0,6

   Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období 

θai,max 
[°C]

≤ 27°C

≤ 27°C

   Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

[-]

Ano

Ano

 

1

Naše domy jsou v základní nabídce již nízkoenergetické, avšak pro  dotační program Nová zelená úsporám, je třeba minimálních technických zásahů.  Náš energetický specialista přesně spočítá a doloží, že Váš dům splňuje výše uvedené hodnoty! Pokud je nesplníte řekneme Vám proč a navrhneme nové řešení, jak docílit požadovaných hodnot.  Ovšem ve chvíli, kdy řekne, že dům splňuje hodnoty, GARANTUJEME získání dotace. 

2

Příspěvek 35 000 Kč na zpracování odborného posudku energetického specialisty a dokumentace pro podání žádosti.

Budte-li mít další dotazy požadavky na zpracování dotační žádosti, neváhejte nás kontaktovat, vše za Vás vyřídíme.

 

Vyplňte Vaše celé jméno. (Jméno, Příjmení, popř. titul).
Telefonní číslo, na kterém jste přes den k zastižení.

Odesláním beru na vědomí zpracování osobních údajů.

* ... Prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe reagovat na Váš dotaz. Děkujeme.

zavolat
Chci ceník a katalog -